André Heck

Het automatiseren van feedback scheelt veel werk

In 2010 is André bij het Korteweg-de Vries Institute for Mathematics (KdVI) gaan werken. Hij werd aangesteld om het Service Onderwijs voor wiskunde (wiskundeonderwijs voor niet wiskundigen) nieuw leven in te blazen. Dat betekent in de praktijk dat hij de wiskundevakken verzorgd voor o.a. de bachelors levenswetenschappen en Informatica. Dit zijn niet de kleinste opleidingen en bij sommige vakken moeten honderden studenten wiskundeonderwijs krijgen. De toenmalige opleidingsdirecteuren bij levenswetenschappen vroegen aan André of hij niet iets met ICT-tools wilde opzetten. Dit klonk hem als muziek in de oren, want hij had hier al veel ervaring mee.

Het idee was om de studenten buiten de colleges veel te laten oefenen. Dit kan alleen goed werken als ze ook feedback krijgen op de gemaakte opdrachten, zodat ze verder kunnen. Als ze een verkeerd antwoord geven en ze komen er niet uit, dan moeten ze kunnen zeggen ‘ik sla deze even over’. Anders frustreert dit alleen maar het leerproces. Doordat ze thuis kunnen oefenen, kunnen ze in hun eigen tempo de vaardigheden aanleren. Hij heeft toen samen met een aantal studenten van biomedische wetenschappen online-lesmateriaal ontwikkeld in DWO (Digitale Wiskunde Oefenomgeving). Hij kende SOWISO (E-learning platform en Digitale Cursus voor wiskunde en andere exacte vakken) al wel, maar dit was nog zo nieuw dat hij het niet aandurfde om daar al meteen mee aan de slag te gaan. Het kost namelijk veel tijd om een nieuwe tool in gebruik te nemen. Al met al heeft DWO wel z’n beperkingen, bijvoorbeeld was het niet goed mogelijk goed een interactief dictaat op het niveau van hoger onderwijs te maken en uitgewerkte voorbeelden in lesmateriaal of oefeningen op te nemen. Dus uiteindelijk is hij in 2013 begonnen met het gebruik van SOWISO.

Welke voordelen heeft het werken met SOWISO?
“Het grootste voordeel van SOWISO is dat het een state of the art computer omgeving is om met name wiskunde  te leren, te oefenen en te toetsen is en dat je als docent zelf lesmaterialen kan samenstellen en zelf nieuw materiaal kan creëren. Randomisatie van opgaven en  de mogelijkheid van intelligente  feedback op basis van gegeven antwoorden zijn de belangrijkste ingrediënten voor lesmateriaal en formatieve toetsen. Een bijkomend  voordeel is  dat het bedrijf op het Science Park is gevestigd. De lijntjes zijn dus erg kort. Samen zoeken we naar technische verbeteringen en oplossingen.” André werkt in principe mee aan de ontwikkeling van de tool. Hij merkte bijvoorbeeld op een gegeven moment dat de studenten behoefte hadden aan een ‘check-het-antwoord-knop’. Deze is toen gekomen. De lessituatie is nodig om achter dit soort behoeftes te komen. André is hiervoor ook de juiste persoon, want hij heeft veel kennis van bètadidactiek, curriculumontwerp en gebruik van ICT in bètaonderwijs. Deze kennis en kunde is belangrijk voor het geven van de juiste feedback tijdens een dergelijke geautomatiseerde module. Is het gegeven antwoord gelijk aan het goede antwoord en als er een fout is gemaakt, waar zit dat in? Door deze feedback te automatiseren hoeft de docent niet meer aanwezig te zijn als de studenten de opdrachten oefenen en scheelt dat veel werk. Ook is SOWISO gelinkt aan het administratiesysteem van de UvA (via ‘Datanose’) en heeft hij de rompslomp van het inschrijven van studenten niet.

Voor Service Onderwijs zijn oefenmodules ideaal

Je blijft dus met SOWISO werken?
“Ik ga er wel vanuit dat ik met SOWISO blijf werken blijf werken zolang het state of the art is. Ik ben nu heel vertrouwd met het systeem en ik vind dat er niet veel goede alternatieven bestaan.” Door de samenwerking met SOWISO zijn de vakken die hij geeft vaak een soort proeftuin voor leuke en interessante projecten. Het opzetten van nieuwe projecten komt voort uit zijn nieuwsgierigheid. Hoe ver kun je komen? Ze hebben al zeker wel een aantal grote stappen gemaakt. Voor Service Onderwijs zijn de oefenmodules ideaal. De studenten moeten ze allemaal hebben gedaan en hebben gehaald voordat ze het eindtentamen kunnen doen. Het spreekt meer aan omdat het digitaal is. Het nodigt uit om te oefenen. Ze kunnen elkaar makkelijk helpen, omdat de uitleg in de oefen module verwerkt is. Als de een wel al het goede antwoord heeft, kunnen ze samen achterhalen wat er bij de ander ‘mis’ is gegaan. Dit zorgt voor een hele andere dynamiek tijdens de laptopcollege. In principe heeft hij er weinig werk aan, want het is allemaal geautomatiseerd. Wel heeft André het laptopcollege verplicht gesteld. Dit was in het verleden wel eens niet zo, maar toen merkte hij dat de studenten die het nodig hadden om even uitleg te vragen of om extra te oefenen, ook niet kwamen. Alleen als je alle oefeningen goed hebt afgerond kan de student André mailen om te vragen of hij niet hoeft te komen. Studenten kunnen zo uiteindelijk veel efficiënter studeren. Oefenen in hun eigen tijd en als ze klaar zijn hoeven ze niet naar college te komen.

Heb je veel contact met collega’s over het inzetten van ICT-tools?
“Ik vaar op mijn eigen kompas en ik krijg het vertrouwen van vertrouwen van opleidingsdirecteuren, collega docenten en het wiskunde-instituut om dat te doen.” Voor het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal is ruimte en financiering nodig. Hiertoe werkt hij veel samen met de ICTO-coördinator Natasa Brouwer. Ze hebben samen al meerdere SURF-projecten gefinancierd gekregen. Hier is veel lesmateriaal uit voortgekomen. Je hebt als docent ontwikkeltijd nodig voor lesmateriaal. Als het financieren van de projecten niet was gelukt, dan was het minder snel gegaan en hadden ze een beroep moeten doen op de onderwijsdirecteuren. André drijft vooral op intrinsieke motivatie, want voor niet al het werk dat hij doet, krijgt hij betaald. Om goed lesmateriaal te kunnen maken moet je als docent van veel markten thuis zijn. Je moet kennis hebben van de ICT en van de tool. Je moet kennis hebben van didactiek en hoe dat zich verhoudt tot de ICT-tool. En natuurlijk, zoals elke docent, moet je inhoudelijk veel van je vak afweten. Soms wordt er gesuggereerd dat je een team zou kunnen samenstellen van specialisten uit elk vakgebied, maar daar is André het niet per se mee eens. “Goede ondersteuning is nodig, maar de uitvoering ligt voornamelijk bij de docent. Als een docent zijn vak wil verbeteren en zich wil verdiepen in de mogelijkheden, dan moet de universiteit daar ruimte voor geven.”

Vak: Wiskunde, bij Psychobiologie, Biologie en Biomedische wetenschappen.
ICT-tool: SOWISO

Advertisements